Ján Smrek,národný umelec

smrek-foto

Vlastným menom Ján Čietek, narodil sa 16.12.1898 v Zemianskom Lieskovom. Bol výborným žiakom a na našej škole maturoval s vyznamenaním v roku 1921.

Ladislav Novomeský, národný umelec

novomesky-foto

Narodil sa 27.12.1904 v Budapešti. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy našej slovenskej poézie. Bol predsedom Matice slovenskej. Maturoval na našej škole v roku 1923. Čestný názov našej školy nesie jeho meno.

Jozef Pospíšil, akademický sochár

pospisil-foto

Narodil sa 27.4.1897 v Siladiciach. Na našej škole maturoval v roku 1921. Vyštudoval pražskú akadémiu v triede Jána Štursu.

Kornel Schimpl, zaslúžilý učiteľ

schimpl-foto

Narodil sa 26.12.1907 v Spišskom Podhradí. Maturoval s vyznamenaním na našej škole v roku 1926. Bol prvým plnokvalifikovaným profesionálnym orchestrálnym dirigentom Slovenska. Pôsobil ako šéfdirigent rozhlasového orchestra. Pedagogicky sa realizoval ako profesor Štátneho konzervatória v Bratislave, docent VŠMU a FFUK v Bratislave.

Viera Kraicová, akademická maliarka

kraicova-foto

Narodila sa v roku 1920 v Modre. Zmaturovala s vyznamenaním v roku 1939. Študovala akadémiu výtvarných umení v Prahe.

Ľudovít Petrovský, spisovateľ

petrovsky-foto

Narodil sa roku 1919 v Modre. Maturoval v roku 1939. Je známy románmi Žobrácka rezidencia, Smäd vo vinici, Góóól, Cesta do starej citadely a divadelnou hrou Tri vinobrania.